Ordensreglement

Her står reglerne for, hvordan du skal forholde dig i og omkring øvelokalerne,
så det bliver optimalt for både dig og dine medbrugere.

Lejekontrakten danner, sammen med ordensreglementet, regler for benyttelse af faciliteterne og
er grundlaget for aftalen mellem udlejer og brugere.

Rygning forbudt:
Rygning indendørs er strengt forbudt. Der henvises derfor til rygning udenfor, samt benyttelse
af de dertil opstillede askebægere. Begræns larm udenfor af hensyn til naboer.

Oprydning af eget lokale:
Der opfordres til at lokalerne holdes fri for affald.

Deleøvelokale:
Bemærk at delelokaler altid skal holdes opryddet og fri for affald af hensyn til fremvisning.
Deler man lokale med andre bands/musikere, skal man respektere hinandens udstyr. Man må
på ingen måde benytte udstyr, der ikke tilhører én selv, medmindre andet er aftalt.

Adgangsforhold:
Adgang til og fra Kirk1 foretages med respekt for naboer. Som det er nu, har vi ingen begrænsninger
og kan øve hele døgnet, kommer der først klager bliver det begrænset.

Hold derfor hoveddøren lukket og hold altid døren lukket til dit øvelokale, når der øves.

Fællesområder:
Alle rydder op efter sig selv og hvis der undtagelsesvis skulle ligge noget affald deltager alle i oprydning.

Ændringer af det lejede:
Ønsker du at foretage ændringer af øvelokalet, skal du have skriftlig tilladelse af udlejer.

Husdyr:
Husdyr er ikke tilladt.

Skiltning:
Opsættelse af  stickers og posters alene  på din egen dør. Der må ikke ske skader herved og
ved aflevering af lejemålet skal  overfladen fremstå som ny. Det er tilladt at tacke på den sorte
væg ved hovedtrappen. Men kun der.

Affald:
Affald skal i affaldscontaineren. Flasker og glas skal bortskaffes af lejer selv.
Alt andet affald eks. Storskrald står den enkelte selv for.

Aflåsning:
Du skal huske at holde hoveddøren forsvarligt lukket og aflåst.

Parkering:
Parker indenfor afmærkningerne på vejen (for ikke at få bøder). Parkerer du i indkørslen,
så hold helt til venstre.

Overtrædelse af ordensreglementet:
Overtrædelser medfører påtale. Flere overtrædelser vil føre til opsigelse af lejemål.